Lưu trữ tìm ip mặc định modem mạng - giải pháp xanh việt nam