Inverter Growatt Min 2500TL-X - giải pháp xanh việt nam