Lưu trữ đầu ghi NVR - giải pháp xanh việt nam

Showing all 23 results

-21%

CAMERA

NVR1B04HC/E

2.100.000  1.654.000 
-25%
2.400.000  1.800.000 
-21%

CAMERA

NVR1B04/L

2.400.000  1.900.000 
-27%
2.600.000  1.900.000 
-32%

CAMERA

NVR1B04HS-4P

4.500.000  3.080.000 
-14%
3.600.000  3.100.000 
-24%
4.100.000  3.100.000 
4.300.000 
-30%
6.600.000  4.600.000 
-17%
5.920.000  4.900.000 
-23%
12.360.000  9.500.000 
-22%
13.376.000  10.500.000 
-25%
16.116.000  12.123.000 
-9%
20.352.000  18.500.000 
-6%
21.842.000  20.500.000 
-10%
23.926.000  21.500.000