Lưu trữ camera IP - giải pháp xanh việt nam

Showing 1–40 of 61 results

-13%
115.000  100.000 
-34%
1.520.000  1.000.000 
-29%
1.630.000  1.160.000 
-29%
1.630.000  1.160.000 
-29%
1.630.000  1.160.000 
-25%
1.670.000  1.260.000 
-31%
1.960.000  1.360.000 
-31%
1.960.000  1.360.000 
-31%
1.960.000  1.360.000 
-19%
2.050.000  1.660.000 
-19%
2.050.000  1.660.000 
-19%
2.050.000  1.660.000 
-21%
2.310.000  1.830.000 
-22%
2.430.000  1.900.000 
-21%
2.430.000  1.930.000 
-4%
2.080.000  2.000.000 
-15%
2.360.000  2.000.000 
-25%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD1327G0-L

2.750.000  2.050.000 
-18%
2.570.000  2.100.000 
-21%
2.700.000  2.130.000 
-21%
2.700.000  2.130.000 
-26%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD1327G0-LU

2.890.000  2.150.000 
-12%
2.430.000  2.150.000 
-12%
2.430.000  2.150.000 
-20%
2.700.000  2.170.000 
-24%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD1027G0-LU

2.890.000  2.190.000 
-19%
2.700.000  2.200.000 
-18%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD1027G0-L

2.750.000  2.250.000 
-24%
2.970.000  2.270.000 
-24%
2.970.000  2.270.000 
-24%
3.110.000  2.350.000 
-11%
2.700.000  2.400.000 
-34%
3.730.000  2.450.000 
-33%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD2123G0-I

3.710.000  2.480.000 
-30%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD2123G0-IU

3.810.000  2.680.000 
-14%
3.180.000  2.750.000 
-14%
3.180.000  2.750.000 
-10%
3.150.000  2.850.000 
-22%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD2023G0-I

3.710.000  2.900.000 
-25%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CD2143G0-I

3.980.000  2.980.000