Lưu trữ camera TVI - giải pháp xanh việt nam

Showing all 25 results

592.000 
-22%
820.000  640.000 
-31%
940.000  650.000 
-35%
1.106.000  720.000 
-33%
1.120.000  750.000 
-33%
1.120.000  750.000 
-23%
1.000.000  770.000 

CAMERA HIKVISION

Hikvision  DS-2CE56D0T-IR

800.000 

CAMERA HIKVISION

Hikvision  DS-2CE16D0T-IRP

800.000 

CAMERA HIKVISION

Hikvision  DS-2CE16D0T-IR

800.000 
-35%
1.240.000  810.000 
-15%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CE76D0T-ITPFS

970.000  820.000 
-4%

CAMERA HIKVISION

Hikvision DS-2CE16D0T-ITF

940.000  900.000 
-28%
1.450.000  1.050.000 
-19%
1.360.000  1.100.000 
-11%
1.240.000  1.100.000 
-28%
1.590.000  1.150.000 
-24%
1.520.000  1.150.000 
-32%
1.840.000  1.250.000 
-21%
1.590.000  1.250.000 
-17%
1.620.000  1.350.000 
-12%
1.770.000  1.550.000 
-20%
1.970.000  1.570.000 
-28%
2.650.000  1.900.000 
-34%
2.880.000  1.900.000