fbpx

THIẾT BỊ KẾT NỐI TRUNG TÂM NCE- REC

THIẾT BỊ KẾT NỐI TRUNG TÂM NCE- REC

– Trung gian kết nối internet và kết nối không dây các thiết bị ACIS.

– Cấp phát địa chỉ động cho các phần cứng ACIS và tạo liên kết mạng phần cứng.

– Thiết lập ngữ cảnh cứng cho các thiết bị phần cứng.

– Đặt tên thiết bị, ngữ cảnh, điều khiển trực tiếp các thiết bị: RE, IR, DC…

– Hẹn giờ cho các thiết bị và hẹn giờ ngữ cảnh.

– Gán nút cứng để điều khiển ngữ cảnh trên RE, REM, ALE…

– Đồng bộ tự động thông tin hệ thống: ngày/giờ, thông tin cấu hình kịch bản, tên thiết bị…

– Hiển thị các thông tin hệ thống: trạng thái dịch vụ, ngày giờ, thông tin thiết bị…

– Đồng bộ tự động và lưu trữ trạng thái thiết bị và cập nhật về phần mềm.

– Cấu hình chuyên sâu các thiết bị ngoại vi qua giao tiếp không dây: khóa phím, độ nhạy….

Hotline
0961317325
Kỹ thuật
0902926100
Liên hệ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ