Lưu trữ đăng nhập vào Modem mạng - giải pháp xanh việt nam