Lưu trữ Mở từng Port cho 1 IP nhất định - giải pháp xanh việt nam