Lưu trữ mở port cho camera - giải pháp xanh việt nam