DH-PFS3008-8GT-L - giải pháp xanh việt nam DH-PFS3008-8GT-L